Okulprofili

Gustav-Heinemann-Gesamtschule`nin okul profili kuruluşundan bu yana öğrencilerimizin musiki, sanat ve yaratıcılık yönünü destekleyen bir özellik taşır.

Bu çalışmalarımızda tabii ki okul dışı kurumlardan da destek almaktayız. Mesela Müzik sınıflarımızın “Müzik aleti eğitimini” Folkvvang Müzik Okuluyla paylaşmaktayız. Bu eğitim okulumuzda ve normal ders saatleri içinde gerçekleşmektedir.
Birlikte musiki yapan, dans eden veya tiyatroyla ilgilenen talebeler, farklı insanlarla iletişim kurmayı, ritmi ve farklı insanların farklı duygularını bilinçli algılamayı ve karşılıklı toleransı öğrenmektedirler.

Bu öğrenciler öğrenim için büyük ehemmiyet taşıyan konsantrasyon ve yaratıcılık kalitelerinde diğer sınıflardan daha iyi neticeler elde etmektedirler.

Avrupa okulu olan okulumuz ayrıca yabancı dil alanında da zengin alternatifler sunmaktadır: Ingilizce (ikidilli), Latince, Fransızca, Italyanca, Ispanyolca ve Türkçe.

Okul profilimize öğrencilerimizin gelecek meslek eğitimini desteklemek ve yeni teknoloji alanında eğitim vermek dahildir.