Europa

Gustav-Heinemann-Gesamtschule nalezy od poczatku do zwiazku szkol europejskich w Essen.Poza tym jest wspólzalozycielem sieci szkol europejskich (NEOS) z siedziba w Kolonii.

Fakt, ze uczniowie po zdobyciu zawodow beda mogli równiez pracowac w innych panstwach europejskich i swiata spowodowal, ze kladziemy szczególny nacisk na europejski wymiar wychowania i ksztalcenia.

Do tego nalezy szeroka oferta jezyków obcych, miedzynarodowa wymiana mlodziezy, przeprowadzanie projektow europejskich, miedzynarodowe warsztaty uczniowskie oraz praktyki zagraniczne.

Jako szkola europejska stawiamy sobie za cel przygotowanie uczniów do wspólnego, pokojowego wspólzycia w przyszlej zjednoczonej europie.

Uczniowie powinni wczesnie uczyc sie zachowywac respekt do ludzi mówiacych innymi jezykami oraz do myslacych i czujacych inaczej.

Otwarcie i tolerancje w stosunku do obcych oraz ich kultury i tradycji uczy sie najlepiej w praktyce.