Profil Szkoly

Program Gustav-Heinemann-Gesamtschule od początku kładł nacisk na rozwijanie kreatywnych umiejętności wychowanków poprzez muzyczno-artystyczną pracę z uczniami. W tym celu szkoła współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi. Przykładem są prowadzone kursy gry na instrumentach w klasach o profilu muzycznym w ścisłej współpracy z miejscową szkoła muzyczną (Folkwang Musikschule). Zajęcia te odbywają się w ramach normalnego rozkładu lekcji w pomieszczeniach szkoły.

Dzieci, które wspólnie muzykują, tańczą lub próbują rozwijać swoje talenty aktorskie na deskach sceny teatralnej uczą się obcowania z innymi. Poprzez wspólne projekty poznają różnorodne zachowania i nastroje a tym samym uczą się altruizmu oraz tolerancji. Stają się również bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi.

Uczniowie klas muzycznych w porównaniu z ich rówieśnikami z innych klas uzyskują lepsze wyniki w nauce właśnie dzięki całokształtowi kształcenia a szczególnie cechom takim jak m.in. kreatywność, wytrwałe dążenie do celu, orientacja na sukces oraz umiejętność koncentracji.

Jako szkoła europejska kładziemy szczególny nacisk na możliwość nauki języków obcych. Szkoła proponuje następujący wachlarz nauki języków obcych: angielski (klasy bilingualne), łacina, francuski, włoski, hiszpański oraz turecki.

Do programu szkoły należy również wspieranie uczniów w wyborze zawodu oraz edukacja w dziedzinie nowoczesnych technologii.