Serdecznie Witamy

Szkoła Gustav-Heinemann-Gesamtschule została założona w 1981 roku. Utworzono wówczas oddziały od 5 -10 oraz od 11 -13. Obecnie do szkoły uczęszcza prawie 1300 uczniów klas od 5 do 13.

Współmiernie do indywidualnych osiągnięć uczniowie mogą uzyskać świadectwo ukończenia szkoły powszechnej (Hauptschule), szkoły średniej z maturą zawodową oraz szkoły średniej z maturą ogólną.

Wspieranie i rozwijanie kreatywnych umiejętności uczniów jest jednym z głównych założeń wychowawczych naszej szkoły. W szczególny sposób pielęgnowane są takie dziedziny jak taniec, teatr, muzyka oraz sztuka. Koncerty muzyczne organizowane w auli szkoły adresowane są nie tylko dla społeczności uczniowskiej, ale również cieszą się od wielu lat wielką popularnością w lokalnym środowisku.

Istotnym założeniem programowym szkoły jest jej europejski wymiar wychowania i kształcenia. Gustav-Heinemann Gesamtschule jest aktywnym członkiem związku zrzeszającego szkoły o profilu europejskim na terenie miasta Essen oraz na arenie międzynarodowej (NEOS).

Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w zjednoczonej Europie - oto przewodni cel i motto naszej szkoły.

Lukas Rüenauver

Dyrektor szkoły