Serdecznie Witamy

Szkoła Gustav-Heinemann-Gesamtschule została założona w roku 1981 z oddziałami 5 -10 oraz 11 -13. Obecnie do szkoły uczęszcza prawie 1300 uczniów klas od 5 do 13.

Na podstawie swoich osiagnięć uczniowie mogą uzyskać świadectwo ukończenia szkoły powszechnej (Hauptschule) , szkoły średniej z maturą zawodową oraz szkoły średniej z maturą ogólną.

Wspieranie i rozwijanie kreatywnych umiejętności naszych uczniów jest jednym z głównych założeń wychowawczych naszej szkoły. W szczególny sposób pielęgnowane są takie dziedziny jak taniec, teatr, muzyka oraz sztuka. Konzerty muzyczne organizowane w auli szkoły adresowane są nie tylko dla społeczności uczniowskiej ale również cieszą się od wielu lat wielką popularnością w lokalnym środowisku.

Istotnym założeniem programowym naszej szkoły jest również jej europejski wymiar wychowania i kształcenia. Gustav-Heinemann-Gesamtschule jest aktywnym członkiem zwiazku zrzeszającego szkoły o profilu europejskim na terenie miasta Essen oraz na arenie międzynarodowej (NEOS).

Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w zjednoczonej Europie - oto przewodni cel i motto naszej szloły.